Najava i Rezultati

BEOGRAD VODI 2-0 U SERIJI
Matchup Result
Beograd'96 vs.
Vojvodina
-
-
Vojvodina vs.
Beograd'96
1
10
Novi Sad vs.
Beograd'96
12
6
Beograd'96 vs.
Vojvodina
7
1
Vojvode vs.
Beograd'96
4
14